Scroll to top
en tr

#KökStartups

Hızlandırma Programları

Sürdürülebilir bir gıda geleceği için çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için bize göre en önemli faktör girişimciler, girişimcilerin etkisi sadece kalkınma için değil, aynı zamanda daha etkili gıda sistemlerinin oluşması için de önem teşkil ediyor. Bu sebeple çalışmalarımızı girişimcileri destekleyen platformlar geliştirmeye odaklıyor, sektör startuplarının potansiyellerinin ötesine geçebilecekleri olanaklar sağlıyoruz. 

Sektörel hızlandırma programları tasarlıyoruz. Programlarımızda küresel trendlere yönelik incelemelerimiz, sektörel yatırım raporları ve tarım&gıda endüstrisinden gelişmeleri baz alarak geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz güncel müfredat programları ile girişimlerin büyüme ve uluslararası alanda rekabet edebilmelerini sağlayacak eğitim ve mentorluk programları sunuyoruz. 

Uluslararası ağımız ile birlikte çalıştığımız girişimcilerin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Eski Sovyet Coğrafyası ve Asya-Pasifik bölgesi gibi birçok bölgeye erişimleri için olanak sağlıyoruz. Girişimcileri güçlendirecek ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak eğitim, mentorluk ve iş geliştirme programlarımız sayesinde ekiplerin ticarileşme ve büyüme hedeflerine yönelik yerel ve uluslararası ilişkiler geliştirmelerini destekliyoruz.

#Kökİnovasyon

Kurumsal Programlar

Gıda, tarım ve su sektörü şirketlerinin inovasyon partneriyiz. Sektörel girişimler ve şirketler arasındaki iletişimi güçlendirmek adına platformlar tasarlıyoruz. 

Şirketlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile girişim ekosisteminin güçlenmesi, kurumların inovasyon ve girişimcilik alanında çalışmalarının destekleme ve startuplarla iş birliği gerçekleştirebilmeleri adına programlar geliştiriyoruz.

Geliştirdiğimiz kurumsal inovasyon ve kurumsal girişimcilik programları ile sektör kuruluşlarının girişimcilik ekosistemi ile uzun süreli ve kalıcı ilişkiler kurmasını sağlıyor, startuplar ile kurumlar arasında iş birliğinin çok yönlü, etkili ve kalıcı olması adına programlar sunuyoruz. 

#KökSosyal

Sosyal Girişimcilik Programları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni incelediğimizde, neredeyse bütün hedeflerin doğrudan ya da dolaylı olarak gıda&tarım sektörü ile ilişkide olduğunu görebiliriz. Bu sebeple sektörel odaklı yaklaşımımız ile yaptığımız çalışmalarda sosyal girişimciliği de desteklemekteyiz. 

Sosyal girişimcilerin çalışmalarını güçlendirme ve sürdürülebilir etki yaratmaları adına etki odaklı gıda&tarım girişimcilik programları tasarlıyor, sosyal entegrasyon, toplumsal dahiliyet ve ekonomik kalkınmayı desteklemek kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. 

Çalışmalarımı ile sektörel sosyal girişimcilik adına farkındalık yaratmak ve girişimlerin bulunduğu komünitelerin harekete geçmeleri adına programlar tasarlıyoruz. Programlarımız ile girişimciler, yatırımcılar ve tüketicileri bir araya getiren platformlar sağlıyor, kalıcı etkiler oluşturması adına STK’lar ve şirketlerle de iş birliği gerçekleştiriyoruz. 

Sosyal girişimcilik programlarımızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden yola çıkarak hazırlıyoruz. Bu sayede gıdanın daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması ve girişimci insiyatifinin güçlendirilmesi adına çalışıyoruz. 

#KökGirişim

Kök’ün Girişimleri

Gıda, tarım ve su sektörü adına bir girişim stüdyosudur. Girişimcilik odaklı bir organizasyon olarak şirket DNA’mızda girişimcilik bulunuyor. Bu sebeple gıda&tarım sektöründe başarılı olacağına inandığımız fikirlere zaman, ekip ve sermaye yatırımı yapmaktayız. 

Sektör odaklı olarak geliştirdiğimiz girişimlerle gıda, tarım ve su endüstrilerine yönelik olarak servisler sunmaktayız. İyi fikirlere inanıyoruz, bu sebeple bu fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Aklınızda bir proje mi var ?

Birlikte harika şeyler yapalım!